Kategoriarkiv: Geomatikk

Bruk kart fra kartverkets WMTS i QGIS

Kartverkets WMTS-tjenester egner seg veldig bra som bakgrunnskart i det gratis GIS-verktøyet QGIS. Her er oppskriften jeg bruker for å få det til.

1. Velg en kartprojeksjon for QGIS workspace

Klikk på projeksjonssymbolet nede til høyre:

Skjermdump-projeksjonssymbol QGIS GUI

Eller du kan gå inn i menyen: QGIS -> Prosjekt -> Prosjektegenskaper -> CRS.

Qgis->prosjekt->Prosjektegenskaper->CRS
Qgis->prosjekt->Prosjektegenskaper->CRS

Projeksjoner er tungt å sette seg inn i — og veldig mange trenger heller ikke lære seg mer enn at de sjekker at kodeverdiene for kartprojeksjon stemmer overens.

Per juli-2015 støttes disse projeksjonene fra Kartverkets WMTS-tjeneste.

  • UTM med referanseramme WGS-84: EPSG:32635, EPSG:32633, EPSG:32632.
  • UTM med referanseramme Euref-89: EPSG:25832, EPSG:25833, EPSG:25835.  (Landsdekkende datasett fra forvaltningen publiseres oftest som EPSG:25833).
  • Lengde/breddegrad, WGS-84: EPSG:4326
  • Google mercator: EPSG:900913, EPSG:3857
  • For spesielt interesserte: EPSG:3035

Plukk den EPSG-koden du liker best, og som best matcher de øvrige datasettene du skal bruke.

2. Opprett forbindelsen til kartverkets WMTS-tjeneste

I venstre marg på QGIS klikker du «Legg til WMS/WMTS-lag». Så har QGIS det litt forvirrende begrepet forbindelse, som betyr at man henter kartlag fra en WMS- eller WMTS-server.  Klikk «Ny» og legg inn i URL-feltet:

http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_wmts

Skjermdump QGIS legg til ny forbindelse
Legg til ny forbindelse med lenke til kartverkets WMTS-tjeneste.

3. Hent liste over kartlag og velg din favoritt

QGIS skjermdump. Klikk "koble til" for å få tilgjengelige kartlag fra tjenesten.
Klikk «koble til» for å se hvilke kartlag som er tilgjengelig fra tjenesten.

Nå er du klar til å laste ned innholdsoversikten. Klikk Koble til. 

Innholdsoversikten åpnes i et nytt vindu med tittelen Legg til lag fra WM(T)S tjener. Scroll ned til ditt favorittkartlag i din favorittprojeksjon (typisk lik prosjektets CRS, som du valgte i første trinn).

Skjermdump QGIS, tilgjengelige kartlag fra Kartverkets WMTS-tjenester
Mange lekre kartlag å velge blant fra Kartverkets WMTS-tjeneste. Denne listen kan sorteres. F.eks. kan du sortere på EPSG-kode; da blir den vesentlig enklere å finne fram i.

Sorterer du tabellen på projeksjon eller CRS så blir den vesentlig enklere å finne fram i (klikk på kolonneoverskriften)

Hvert kartlag tilbys i bildeformatene PNG og JPEG. Jeg holder kanskje en knapp på JPEG-varianten, men har vel egentlig ikke grunnlag for å hevde at det ene er kjappere eller gir bedre resultat enn det andre.

4. Men detta var stygt? Juster hvordan QGIS resampler kartbildet.

Kartbildet fra WMTS-tjenesten vil sjelden stemme 100% overens med den målestokken du bruker i QGIS. Det betyr at QGIS må «strekke» bildet for å få det til å stemme eksakt. Og standardmetoden (nærmeste nabo) gir et ganske dårlig og kornete resultat.

I oversikten over tilgjengelige kartlag høyreklikk på laget-> Egenskaper. I den nye dialogen velger du fanen Stil. Under Resampling velger du enten bilineær eller kubisk.

QGIS skjermdump Juster metode for resampling